Sot fëmijët përballen me shumë lloje presionesh apo stresesh të përditshme. Vetëm të mendosh mbi llojet e imazheve të frikshme ndaj të cilave fëmijët ekspozohen, në lajmet e darkës: trazirat, krimet brenda familjes, të shtëna, bombardime, rrëmbime, vrasje të pakuptimta. Gjithashtu situatë tjetër stresuese me të cilën ata përballen janë ngacmimet e ndryshme në shkollë (bulling). A ndikojnë të...
Të nderuar lexues e edukatorë! Kur ne merremi me edukimin e fëmijëve, ne kemi kryer detyrën më të mirë të cilën Zoti i Lartësuar e ka bërë obligim ndaj nesh. Pikërisht për këtë arsye, proçesi i edukimit nuk duhet të jetë një proçes improvizues ( i çastit) në varësi të rrethanave që krijohen qoftë nga edukatori apo fëmijët. Madje edukatori...