Udhëzime: Përgjigjuni secilës pyetje sipas mënyrës sesi ndiheni personalisht. Përgjigjuni po nëse është të paktën disi e vërtetë për ju; mos u përgjigjni fare nëse nuk është e vërtetë për ju. Jam lehtësisht i/e mbingarkuar nga stimulimet e fuqishme shqisore. Më duket se jam i/e vetëdijshme për hollësitë në mjedisin tim. Humori i njerëzve të tjerë ndikon tek unë. ...
Nryshe njihet edhe si ARGËTUESI Jam egoiste, e paduruar dhe pak e pasigurt. Bëj gabime, dal jashtë kontrollit dhe ndonjëherë është vështirë të merresh me mua. Mirëpo, nëse nuk mund të më durosh në më të keqen time, sigurisht që nuk e meriton më të mirën. Marilyn Monroe Nëse dikush në mënyrë spontane fillon të vallëzoj ose këndoj, është personaliteti ESFP....
Ndryshe njihet edhe si SIPERMARRESI Jeta është ose një aventurë e guximshme ose asgjë. Helen Keller Tipet e personalitetit ESTP kanë ndikim të menjëhershëm në gjërat që i rrethojnë- mënyra më e mirë për të dalluar ata në një festë është të kërkosh për një grup të madh të njerëzve që u shkojnë pas gjatë kohës që ata lëvizin nga një...
Ndryshe njihet edhe si PERKRAHESI Personaliteti ENFP është një shpirt i lirë. Janë shpesh jeta e festave, por për dallim nga Eksploruesit, ata janë më pak të interesuar në kënaqësinë dhe ngazëllimin e çastit e më shumë në shijimin e lidhjeve shoqërore të cilat i krijojnë me të tjerët. Tërheqës, të pavarur, energjik dhe të mëshirshëm. 7% e popullsisë që...
Ndryshe njihet edhe si DEBATUESI Ndjek rrugën e pasigurt, mendimtar i pavarur. Ekspozoja idetë e tua rrezikut të kundërshtimit. Fol atë që mendon dhe frikësoju më pak nofkës “njeriu i çmendur” sesa njollës së nënshtrimit. Dhe çështjet që të duken me rëndësi, përkrahi publikisht. Thomas J. Watson Personaliteti ENTP është avokati kryesor i djallit, kënaqen në procesin e shpërndarjes së argumenteve...
Ndryshe njihet edhe si OFRUESI Përkrahni, nxitni dhe forconi njëri-tjetrin. Energjia pozitive që shpërndahet nga një njeri do ndihet nga të gjithë. Deborah Da Njerëzit me këtë personalitet janë të famshëm- është e kuptueshme sepse janë një lloj personaliteti mjaft i shpeshtë duke përbërë 12 përqind të popullatës. Në gjimnaz, ESFJ-të janë nxitëset e tifozëve dhe qendërmbrojtësit, në qendër të vëmendjes...
  Ndryshe njihet edhe si ZBATUESI Rregulli i mirëfilltë është baza e të gjitha gjërave. Edmund Burke ESTJ-të janë përfaqësues të rregullit dhe traditës, duke përdorur të kuptuarit e tyre për çfarë është e drejtë, e gabuar dhe e pranuar nga shoqëria për të bërë bashkë familjet dhe komunitetet. Duke përfaqësuar vlerat e sinqeritetit, përkushtimit dhe dinjitetit, njerëzit me personalitetin ESTJ vlerësohen...
Ndryshe njihet edhe si PROTAGONISTI Çdo gjë që bën tani paraqitet jashtë dhe ka ndikim te të gjithë. Qëndrimi yt mund të ndriçojë zemra ose të shkaktojë shqetësim. Fryma jote mund të rrezatojë dashuri ose të mbulojë dhomën me depresion. Shikimi yt mund të shkaktojë gëzim. Fjalët e tua mund të inspirojnë liri. Çdo akt i yti mund të hapë...
Ndryshe njihet edhe si KOMANDANTI Koha jote është e limituar andaj mos e harxho duke jetuar jetën e dikujt tjetër. Mos bie në gracka të dogmave- që do thotë të jetosh në bazë të mendimit të dikujt tjetër. Mos lejo zërin tënd të brendshëm të zhytet në zhurmën e mendimeve të të tjerëve. Dhe më e rëndësishmja ki kurajon të...
Ndryshe njihet edhe si AVENTURISTI Unë ndryshoj gjatë ditës. Kur zgjohem jam një person dhe kur shkoj të flej e di sigurt që jam dikush tjetër. Bob Dylan Personalitetet ISFP janë artistë të vërtetë, por jo patjetër në kuptimin e mirëfilltë ku ata pikturojnë drunjë të vegjël. Edhe pse shpesh ata janë plotësisht të aftë për këtë. Më shumë, është se...