Bëhuni një person i suksesshëm në jetë

0 student

Bëhuni një person i suksesshëm në jetë

Të jesh një  person i suksesshëm është një program i ri dhe i ndryshëm përmes të cilit do të zbulosh veten dhe aftësitë tua për t’u bërë kompetent.

Si të bëhesh suksesshëm ? Cilat vlera ju duhet t’i zotroni për tu bërë një njeri i suksesshëm mbajnë mesazhin e aftësive që duhet të zotëroni dhe cilat marrëdhë   ie duhet të ndërtoni.

 Kjo është një mënyrë për të kontribuar në rilindjen e një shoqërie dhe ndërtimin e saj që dëshiron të konkuroj në këtë treg.

Ky program është një udhëtim emocionues dhe racional që prek jetën e secilit prej nesh në rrugën drejt përsosmërisë, madhështisë dhe suksesit, për të festuar në fund arritjet dhe stacionet që çojnë në të.

Ky program është një udhëzues drejt një ylli të vërtetë përmes hapave dhe mekanizmave që i përshtaten kujtdo që dëshiron të ndihmojë veten dhe të tjerët për të bërë një ndryshim pozitiv në shoqëri dhe të shfrytëzojnë raste e mundësi të pakufizuara. 

 

 1. Përkufizimi i suksesit
 2. Si të bëhemi të sukseshëm
 3. Shtyllat kryesore të suksesit
 4. Parimet dhe standardet e personit të suksesshëm 
 5. Standardet dhe përvojat
 6. Përzgjedhja e fushës së specializimit dhe ndikimit
 7.  Synimet dhe projektet 
 8.  Vendosja e prioritetet
 9.  Baraspesha
 10.  Kultura dhe pasuria
 11.  Raportet me veten dhe të tjerët
 12.  Krijimi i ekipit personal
 13. Bashkëveprimi me njërëz me ndikim
 14. Bashkëveprimi me kundërshtarët-konkurencën
 15.  Njohja e aftësive menaxheriale
 16.  Njohja e aftësive të ndikimit
 17.  Njohja e aftësive të ndryshimit
 18.  Njohja e aftësive të dhurimit
 19.  Librat
 20.  Paraqitja në media
 21.  Mbajtja e fjalimeve të drejpërdrejta
 22.  Shfrytëzimi i rrejteve sociale
 23.  Suksesi i brishtë
 24. Të metat e njeriut të suksesshëm
Curriculum is empty

Instructor

€12.00