Aborti mund të përfshijë një rikuperim të vështirë emocional, dhe shumë gra dhe partnerët e tyre janë të befasuar nga intensiteti i ndjenjave të tyre pas abortit. Atogra që kanë provuar një abort, mendojnë se kanë bërë diçka gabim,andaj ato mund të shqetësohen se ajo që i ka sjellë deri tek aborti është si rezultat i stresit ose zgjedhjes...
- Advertisement -

RECENT POSTS

MOST POPULAR ARTICLES

TRENDING NOW