Diskalkulia është një vështirësi e të nxënit në matematikë. Fëmijët me diskalkuli mund të kenë vështirësi në kuptimin e koncepteve që lidhen me numrin dhe përdorimin e simboleve në matematikë. Megjithatë, problematika nuk qëndron vetëm në shkollë por krijon vështirësi edhe në jetën e përditshme. Avantazhi është se ka mbështetje dhe strategji të ndryshme që mund t'i ndihmojnë fëmjët...
Nëse fëmija juaj ka vështirësi të mëdha për të shkruar shkronjat, për të shqiptuar fjalët saktë, për të lexuar shkrimin e dorës, problemi mund të jetë ‘disgrafia’ - një aftësi e veçantë e të mësuarit  që ndikon në aftësitë  motorike fine, veçanërisht në  shkrim.   Çfarë është Disgrafia? Disgrafia është një aftësi e veçantë e të mësuarit që prek shkrimin dhe aftësi...
Çdo fëmijë është unik. Zhvillimi dhe sjellja e tyre është po ashtu e tillë. Prindërit vazhdimisht mendojnë sesi fëmija do jetë, dhe me rritjen e tyre ata shikojnë dhe kuptojnë rreth botës së fëmijës. Ajo çfarë të gjithë prindërit presin është që fëmija i tyre të shkëlqejë në çdo aspekt, në pamje, sjellje, dhe në shkollë. Megjithatë jo çdo...
A jeni ndier në momente të caktuara të trishtuar dhe nuk e keni ditur arsyes pse? Mendoni ato momente kur keni ndjerë një pështjellim emocionesh dhe nuk keni mundur t’iu vini emër, ti etiketoni. Imagjinoni që këto ndjesi t’iu shoqërojnë çdo ditë. Tani mendoni si si mund të përballet me këtë fenomen një fëmijë i cili nuk mund të...
Shkaqet specifike të ADHD janë të panjohura. Megjithatë ka një numër faktorësh që mund të kontribuojnë ose përkeqësojnë ADHD.  Këta faktorë përfshijnë:   Faktorët mjedisorë Disa studiues e lidhin zhvillimin e ADHD-së edhe me shikimin e tepërt të televizorit në moshë të hershme, gjë që sjell mungesë të vëmendjes më vonë.   Faktorët gjenetikë ADHD është një çrregullim që pritet të ketë një komponent gjenetik...
Vendi në klasë për menaxhimin e zbavitjes. Në varësi të fëmijës me ADHD përcaktohet dhe vendi i tij në klasë. Vendi më i preferuar për këta fëmijë është banka e parë pasi janë më afër mësuesit për çdo nevojë që mund të kenë. Nëse zhurma në klasë nuk i shpërqëndron shumë, këta fëmijë mund të vendosen dhe në fund të...
Hartimi i një plani ditor. Mund të realizojnë një plan ditor ku të shkruajnë sa herë në ditë ka kryer sjellje të pavemendshmërisë, si veproi, sa minuta zgjati sjellja, cilat ishin emocionet. Duke parë se sa shumë sjellje të tilla ka kryer gjatë ditës, do të arrijë t’i pakësojë, në fillim duke zvogëluar kohën e zgjatjes, pastaj nga pak...
Koha që fëmijët kalojnë para televizionit dhe pajisjeve të tjera elektronike po i bën ata me humor të ndryshueshëm, nervozë dhe dembelë. 6 Mënyrat ku koha që kalojnë fëmijët para ekranit elektronik i bën ata të inatosur, të dëshpëruar dhe të pa motivuar. Fëmijët ose adoleshentët që janë të inatosur ose të dëshpëruar dhe apatikë janë bërë shqetësimet e zakonshme. Fëmijët...
Gjashtë (ose më shumë) nga simptomat e mëposhtme vazhdojnë për të paktën 6 muaj në një shkallë që është në kundërshtim me nivelin zhvillimor dhe që ndikon në aktivitetet sociale dhe akademike: Shpesh nuk i kushton vëmendje detajeve ose bën gabime të pakujdesshme në detyrat e shkollës, në punë, apo gjatë aktiviteteve të tjera. Shpesh e ka të vështirë...
Shumë prindër e dinë intuitivisht pse loja është e rëndësishme për fëmijët, por pavarësisht avantazheve të shumta të saj, rrallë herë loja shoqërohet me mësimin. Për pjesën më të madhe të njerëzve, të mësuarit përfshin marrjen e një aftësie specifike të re, të tilla si memorizimi i alfabetit, numërimi, shkrimi, etj. Ata besojnë se loja shërben vetëm për argëtim...
- Advertisement -

RECENT POSTS

MOST POPULAR ARTICLES

TRENDING NOW