HomeBotimeRaporteKomunikimi me partnerin
spot_img

Artikuj të ngjashëm

Komunikimi me partnerin

Çifti është një dimension i bukur, me dashuri dhe ngrohtësi të madhe, por problemet shpesh ekzistojnë. Disa prej tyre janë fiziologjike, të tjerat mund të shmangen, dhe një nga çelësat për ta bërë këtë qëndron në mënyrën se si komunikoni. Nuk është rastësi që disa keqkuptime në jetën e një çifti lindin pikërisht nga keqkuptimet në nivelin komunikues. Le të shohim se si.

Para së gjithash, ekziston një ndryshim midis të folurit dhe komunikimit.

Folësi ka për qëllim të “hedhë jashtë” atë që dëgjon, ai përpiqet të shprehet pa u shqetësuar domosdoshmërish për dëgjuesin. Të komunikosh do të thotë t’i bësh të tjerët të kuptojnë mesazhin tonë përmes fjalëve, imazheve, gjesteve. Qëllimi është që bashkëbiseduesi të kuptojë atë që tashmë është e qartë për ne.

 

Në bisedë, fokusi jam UNË

Në komunikim, fokusi jam UNË dhe TJETRI, domethënë NE

Kuptimi i vërtetë i fjalës KOMUNIKIM është: një veprim që na vë bashkërisht.

 

Aspekti i dytë themelor është se është e pamundur të mos komunikosh.

Mos-komunikimi është i pamundur, sepse çdo sjellje komunikon diçka për ne dhe është e pamundur të mos ndodhë. Prandaj sjellja ka vlerën e një mesazhi. Edhe një person pasiv dhe i heshtur përcjell vullnetin për të mos komunikuar dhe ende dërgon një mesazh. Komunikimi mund të jetë i pavullnetshëm, i paqëllimshëm, i pavetëdijshëm dhe madje joefektiv, por gjithsesi ndodh. Për të komunikuar në mënyrë efektive me partnerin tuaj, ekzistojnë strategji dhe udhëzime. Dy udhëzime që duhen respektuar janë: empatia dhe dëgjimi aktiv.

Empatia: Empatia është aftësia për t’u identifikuar me këpucët e personit tjetër dhe për ta ndjerë veten në situatën e personit tjetër. Kjo nënkupton një predispozitë të sinqertë për t’u identifikuar dhe në të vërtetë të ndjeni atë që personi para jush po përjeton.

Dëgjimi aktiv: Sa i përket aftësisë për të dëgjuar, shpesh i referohemi dëgjimit aktiv ose aftësisë për të dëgjuar folësin duke treguar interes për atë që thuhet. Nuk po flasim për një dëgjim të zbrazët, por do të thotë të përfshihesh vërtet dhe të interesohesh vërtet për atë që na thuhet. Komunikimi efektiv gjithashtu ka nevojë për karakteristika të caktuara. Ne duhet të sigurohemi që jemi të qartë, në mënyrë që mesazhi të arrijë saktë dhe në mënyrë që të mos jemi të sulmueshëm.

 

Komunikimi efektiv duhet të jetë:

1) I plotë: me të gjithë informacionin e nevojshëm në të;

2) Konciz: informacioni është i rëndësishëm dhe i drejtpërdrejtë;

3) I vëmendshëm: merrni parasysh me kujdes këndvështrimin e marrësit;

4) Konkret: bazohet në informacione reale;

5) I sjellshëm: të kesh një qëndrim dashamirës;

6) I qartë: duhet të arrijë drejt e në pikë pa paqartësi;

7) I saktë: nga pikëpamja e gramatikës dhe e gjuhës në të cilën komunikohet.

Aspekti i fundit që nuk duhet nënvlerësuar është dimensioni i konfliktit. Konflikti shpesh shmanget sikur të ishte kancer në marrëdhënie. Ajo që shpesh injorohet është se mund të bëhet një aleat i madh në rritjen e vetes dhe partnerit.

Konflikti është fiziologjik. Prandaj, problemi nuk është aq shumë sa të shmangë konfliktin, por: të dish të menaxhosh më mirë konfliktin dhe të luftosh e parandalosh atë “shkatërrues”. Konflikti është një mundësi e shkëlqyer për të eksploruar nevojat e tjetrit dhe, nëse menaxhohet mirë, forcon lidhjen. Kur përballeni me një fjali ose kundërshtim që mund të krijojë konflikt, mund të jetë e dobishme t’i jepet rëndësi kundërshtimit të sjellë nga partneri, pa filluar me një paragjykim. Në këtë mënyrë, këta të fundit mund të ndihen të dëgjuar dhe të pa sulmuar dhe për këtë arsye të jenë më të predispozuar për dialog.

Një strategji tjetër është të mos e vini veten në një plan më të lartë se partneri juaj, sepse kjo krijon distancë dhe ndjenjën e të qenit në dy planete, universe të ndara.

Jeta në çift është tepër komplekse. Këto janë vetëm disa këshilla dhe strategji. Ajo që shpesh ka rëndësi, megjithatë, është të përfshiheni dhe të jeni të gatshëm të ndotni duart tuaja brenda një marrëdhënieje. Duke qenë të gatshëm për të jetuar momente të mrekullueshme me partnerin tuaj, por edhe për të zbritur në ferr me të, nëse është e nevojshme.

Previous article
Next article

Të fundit