HomeFokus5 Stilet e Personalitetit
spot_img

Artikuj të ngjashëm

5 Stilet e Personalitetit

Drejtuesit e kompanive të mëdha dhe të vogla gjithmonë kërkojnë për mënyra për të komunikuar më mirë me punonjësit e tyre. Një pyetje kryesore që më shtrohet shpesh është se cili është stili më i mirë i udhëheqjes për të angazhuar punonjësit.

Ndërsa opinionet e mbështetura nga udhëheqës të ndryshëm mund të jenë të ndryshme, kjo shkakton një bisedë më të thellë në identifikimin e stilit tuaj të udhëheqjes për të përcaktuar se si ky stil ndikon në komunikimin e përditshëm me kolegët tuaj.

Rick McDaniel, autor i You Got Style shkroi një libër të tërë për stilet e personalitetit dhe konkretisht sesi ato stile ndikojnë në udhëheqjen në biznes .

“Mënyra se si udhëheqësit marrin vendime, motivojnë ndjekësit, menaxhojnë ndryshimet, marrin iniciativa dhe trajtojnë krizat përcaktohet nga stili i tyre i udhëheqjes,” shkruan McDaniel. “Stilet e udhëheqjes kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në mjedisin e zyrës, dhe secili stil rezulton në një mënyrë unike të komunikimit.”

 

5 Stilet e personalitetit

McDaniel ndan pesë stile që do të bëjnë një ndryshim transformues në mënyrën se si i drejtoni qeniet e tjera njerëzore dhe nxisni organizatën tuaj për të ecur përpara.

 

Vizionari

Udhëheqësit vizionarë kanë e kanë të qartë atë që duan të ndodhë. Ata e tregojnë vizion me forcë. Ata tregojnë se si roli i secilit person përshtatet me vizionin më të madh për organizatën. “Kur njerëzit punojnë për këtë lloj udhëheqësi, ata besojnë në atë se çfarë bëjnë,” vëren McDaniel. Duke i përshtatur rolet individuale brenda një vizioni më të madh, ky udhëheqës vendos standardet që mbështesin vizionin. Rezultati është një angazhim më i madh për qëllimet e organizatës.

 

Harmonizuesi

Drejtuesit harmonizues vlerësojnë emocionet e një personi më shumë sesa detyrat dhe qëllimet. Ky udhëheqës dëshiron të formojë lidhje emocionale që krijojnë një ndjenjë të fortë të përkatësisë ndaj organizatës. Ky stil çon në një komunikim të fortë sepse njerëzit që pëlqejnë njëri-tjetrin flasin shumë.  “Ata ndajnë idetë e tyre, ata janë më të hapur, ata i besojnë njëri-tjetrit, dhe kjo rezulton në një risi më të madhe,” shkruan McDaniel, duke shtuar, “Kjo është shumë e efektshme në kohën e stresit të lartë ose kur ekziston një lloj traume.”

 

Prodhuesi

Drejtuesit e prodhuesve përqendrohen në marrjen e rezultateve. Drejtuesi prodhues vendos standarde të larta për performancën dhe pret që punonjësit e tij t’i modelojnë ato. Ky lloj lideri i modelon këto standarde dhe është i përqendruar në bërjen e gjërave më shpejt dhe më mirë. Por ka një dobësi, shpjegon McDaniel: “Udhëheqësi prodhues mund të dijë atë që dëshiron, por jo ta komunikojë atë qartë. Ai pret që njerëzit të dinë se çfarë të bëjnë. Kjo mund të bëje që punonjësit të hamendësojnë atë që dëshiron udhëheqësi duke pyetur veten nëse lideri u beson atyre që të bëjnë punën e tyre ”.

 

Bashkëpunëtori

Udhëheqësit bashkëpunëtorë krijojnë konsensus përmes pjesëmarrjes. Është demokraci në veprim – harxhoni kohë për të marrë idetë e njerëzve dhe, në fund, blerjen e tyre. Udhëheqësi bashkëpunues ndërton një sasi të madhe besimi dhe angazhimi. McDaniel shpjegon: “Duke i lënë punonjësit të kenë qasje të drejtpërdrejta në vendime që ndikojnë në atë se si ata kryejnë punën e tyre, bashkëpunëtori rrit pronësinë e tyre. Dhe duke dëgjuar shqetësimet e punonjësve, ky lloj udhëheqësi mëson se çfarë është e nevojshme që morali të mbetet i fortë”.

 

Traineri

Këta udhëheqës përqendrohen te njerëzit në zhvillim. Drejtuesit me këtë stil herë pas here mund të funksionojnë më shumë si një këshilltar që dëgjon shqetësimet dhe më pas udhëzon anëtarët e ekipit drejt një shtegu më të mirë në të ardhmen. Drejtuesit trainerë ndihmojnë anëtarët e ekipit të identifikojnë pikat e forta dhe të dobëta të tyre. Ata tregojnë se si t’i përdorin ato për suksesin e tyre personal dhe profesional dhe inkurajojnë zhvillimin e qëllimeve afatgjata dhe një plan për arritjen e tyre. Dhe, gjatë kësaj kohe ata ndërveprojnë me punonjësit e tyre.

“Nuk ka asnjë stil të vetëm drejtimi që qëndron mbi pjesën tjetër, por të kesh një kuptim të fortë të stileve të ndryshme do t’ju ndihmojë me stilin tuajin për të komunikuar më mirë me punonjësit tuaj,” shpjegon McDaniel.

Më në fund, duke ditur se si të komunikoni me punonjësit tuaj do t’ju ofrojë hapësirë ​​për ta ndryshuar atë stil kur është e nevojshme për të trajtuar një situatë. Nga ana tjetër, një udhëheqës efektiv do të zgjedhë stilin e duhur të udhëheqjes bazuar në rrethanat.

 

Të fundit