HomeArtikujÇrregullimet e personalitetitÇrregullimet e personalitetit
spot_img

Artikuj të ngjashëm

Çrregullimet e personalitetit

Personaliteti është mënyra e të menduarit, ndjenjës dhe sjelljes që e bën një person ndryshe nga njerëzit e tjerë. Personaliteti i një individi ndikohet nga përvojat, mjedisi (ngjarjet, episodet, situatat e jetës) dhe karakteristikat e trashëguara. Personaliteti i një personi zakonisht mbetet i njëjtë me kalimin e kohës eshte I ekuilibruar, komfort, dhe i menaxhueshem, ndersa një çrregullim i personalitetit është një mënyrë e të menduarit, ndjenjës dhe sjelljes që devijon nga prirjet normale, normat e kulturore dhe morale, dyshime ekstreme apo duke thyer rregullat, ligjet etj, qe shkakton shqetësime ose probleme të funksionimit dhe zgjat me kalimin e kohës.

Çrregullimet e personalitetit janë modele afatgjata të sjelljes dhe përvojave të brendshme që ndryshojnë ndjeshëm i ndikuar nga faktore te jashtem. Modeli i përvojës dhe sjelljes fillon nga adoleshenca e vonë ose në moshën e rritur të hershme dhe shkakton shqetësime ose probleme në funksionim.

Pa trajtim, çrregullimet e personalitetit mund të jenë afatgjata dhe shpesh here edhe me pasoja te medha per individet. Diagnostifikimi i një çrregullimi të personalitetit kërkon një profesionist të shëndetit mendor sic eshte “Psikologu Klinik” duke parë modelet afatgjata të funksionimit dhe simptomat.

Diagnostikimi zakonisht bëhet tek individët 18 vjeç ose më të rritur. Njerëzit nën 18 vjeç nuk diagnostikohen me çrregullime të personalitetit sepse personalitetet e tyre janë akoma në zhvillim. Disa njerëz me çrregullime të personalitetit mund të mos njohin kete si një problem, por gjithashtu, njerëzit mund të kenë më shumë se një çrregullim të personalitetit.

Kur një individ ka një çrregullim të personalitetit, bëhet më e vështirë për ata që t’u përgjigjen ndryshimeve dhe kërkesave të jetës dhe të krijojnë dhe mbajnë marrëdhënie me të tjerët.

Manuali Diagnostikues dhe Statistikor (DSM-5) rendit një numër të çrregullimeve të personalitetit si gjendje të diagnostikueshme për të cilat njerëzit mund të kërkojnë trajtim.

Çrregullimet e personalitetit prekin të paktën dy nga këto fusha:
-Mënyra e të menduarit për veten dhe të tjerët
-Mënyra e përgjigjes emocionale
-Mënyra e lidhjes me njerëzit e tjerë
-Mënyra e kontrollit të sjelljes së dikujt

Llojet e çrregullimeve të personalitetit

Çrregullimi i personalitetit antisocial: një model i shpërfilljes ose shkeljes së të drejtave të të tjerëve. Një person me çrregullim të personalitetit antisocial mund të mos përputhet me normat shoqërore, mund të gënjejë vazhdimisht ose të mashtrojë të tjerët, ose mund të veprojë në mënyrë impulsive.

Çrregullimi i personalitetit shmangës: një model i ndrojtjes ekstreme, ndjenjat e papërshtatshmërisë dhe ndjeshmërisë ekstreme ndaj kritikave. Njerëzit me çrregullime të personalitetit shmangës mund të mos jenë të gatshëm të përfshihen me njerëz nëse nuk janë të sigurt se do të pëlqehen, nuk do të preokupohen se do të kritikohen ose refuzohen, ose mund ta shohin veten e tyre si jo aq të mirë apo shoqërisht të paaftë.

Çrregullimi i personalitetit kufitar: një model i paqëndrueshmërisë në marrëdhëniet personale, emocionet e forta, imazhi i dobët për veten dhe impulsiviteti. Një person me çrregullim të personalitetit kufitar mund të bëjë shumë përpjekje për të shmangur braktisjen, të ketë përpjekje të përsëritura të vetëvrasjes, të shfaqë zemërim të papërshtatshëm të fortë ose të ketë ndjenja të vazhdueshme të zbrazëtisë.

Çrregullimi i personalitetit të varur: një model i nevojës për tu kujdesur dhe sjellje e nënshtruar dhe e ngurtë. Njerëzit me çrregullime të personalitetit të varur mund të kenë vështirësi në marrjen e vendimeve të përditshme pa siguri nga të tjerët ose mund të ndihen të pakëndshëm ose të pafuqishëm kur janë vetëm për shkak të frikës nga paaftësia për t’u kujdesur për veten e tyre.

Çrregullimi historik i personalitetit: një model i emocioneve të tepërta dhe kërkimit të vëmendjes. Njerëzit me çrregullime të personalitetit histrionik mund të jenë të pakëndshëm kur nuk janë në qendër të vëmendjes, mund të përdorin pamjen fizike për të tërhequr vëmendjen tek vetja ose të kenë emocione të zhvendosura me shpejtësi ose të ekzagjeruara.

Çrregullimi i personalitetit narcizist: një model i nevojës për admirim dhe mungesës së ndjeshmërisë për të tjerët. Një person me çrregullim të personalitetit narcizist mund të ketë një ndjenjë madhështore të vetë-rëndësisë, një ndjenjë të të drejtës, të përfitojë nga të tjerët ose të mos ketë ndjeshmëri.

Çrregullimi i personalitetit obsesiv-kompulsiv: një model i preokupimit me rregullsinë, përsosjen dhe kontrollin. Një person me çrregullim të personalitetit obsesiv-kompulsiv mund të jetë tepër i përqendruar në detaje ose orare, mund të punojë tepër duke mos lejuar kohë për kohën e lirë ose për miqtë, ose mund të jetë i papërkulur në moralin dhe vlerat e tij. (Kjo NUK është e njëjtë me çrregullimin obsesiv.)

Çrregullimi i personalitetit paranojak: një model për të qenë dyshues ndaj të tjerëve dhe për t’i parë ata si të keq apo keqdashës. Njerëzit me çrregullime të personalitetit paranojak shpesh supozojnë se njerëzit do t’i dëmtojnë ose mashtrojnë ata dhe nuk u besojnë të tjerëve ose të bëhen afër tyre.

Çrregullimi skizoid i personalitetit: të qenit i shkëputur nga marrëdhëniet shoqërore dhe shprehja e pak emocioneve. Një person me çrregullim të personalitetit skizoid zakonisht nuk kërkon marrëdhënie të ngushta, zgjedh të jetë vetëm dhe duket se nuk kujdeset për lavdërimet ose kritikat nga të tjerët.

Çrregullimi skizotipal i personalitetit: një model i të qenit shumë i pakëndshëm në marrëdhëniet e ngushta, të pasurit mendim të shtrembëruar dhe sjellje ekscentrike. Një person me çrregullim të personalitetit skizotipal mund të ketë besime të çuditshme ose sjellje të çuditshme ose të veçantë ose të folur ose mund të ketë ankth të tepruar shoqëror.

Trajtimi i çrregullimeve te Personalitetit

Lloje të caktuara të psikoterapisë janë efektive për trajtimin e çrregullimeve të personalitetit. Gjatë psikoterapisë, një individ mund të fitojë depërtim dhe njohuri në lidhje me çrregullimin dhe atë që po kontribuon në simptomat, dhe mund të flasë për mendimet, ndjenjat dhe sjelljet. Psikoterapia mund të ndihmojë një person të kuptojë efektet e sjelljes së tij tek të tjerët dhe të mësojë të menaxhojë ose të përballet me simptomat dhe të zvogëlojë sjelljet që shkaktojnë probleme me funksionimin dhe marrëdhëniet. Lloji i trajtimit do të varet nga çrregullimi specifik i personalitetit, sa i rëndë është dhe rrethanat e individit.
Llojet e përdorura zakonisht të psikoterapisë përfshijnë:
–Terapia e sjelljes njohëse ( CBT )
-Terapia psikoanalitike / psikodinamike
-Terapia e sjelljes dialektike
-Terapia në grup
-Psikoedukimi (mësimi i individit dhe anëtarëve të familjes në lidhje me trajtimin dhe mënyrat e përballimit)

Të fundit