HomeFokus Tipi ISTJ
spot_img

Artikuj të ngjashëm

 Tipi ISTJ

Nryshe njihet edhe si INSPEKTORI

Ajo që unë kam vërejtur është se çdoherë që njeriu i duhur shkarkohet nga detyra… ajo është edhe më keq e ekzekutuar nga dy persona, dhe gati nuk bëhet fare nëse përfshihen tre e më shumë.
George Washington

Personaliteti ISTJ mendohet të jetë më i shpeshti duke përbërë 13% të popullsisë. Karakteristikat me të cilat njihen, si integriteti, logjika praktike dhe dedikimi i palodhshëm ndaj detyrës i bëjnë ata një pjesë qendrore në familje të shumta, poashtu edhe në organizata që mbajnë traditën, rregullat dhe standartet, si zyrat e drejtësisë, organet e rendit dhe ushtria. Njerëzve me këtë personalitet u pëlqen të marrin përgjegjësi për veprimet e tyre dhe krenohen me punën që bëjnë- kur punojnë drejtë një qëllimi ata nuk kursejnë as kohën e tyre, as energjinë për të përfunduar çdo detyrë që duhet me përpikëri dhe durim. ISTJ-të nuk bëjnë supozime, në vend të kësaj preferojnë të analizojnë ambientin përreth, kontrollojnë faktet dhe arritjen në fazat praktike të veprimit. Ata nuk merren me marrëzi dhe kur e marrin vendimin do paraqesin faktet e nevojshme për përmbushjen e qëllimit, duke pritur që të tjerët ta kuptojnë menjëherë situatën dhe të veprojnë. Kanë pak tolerancë për pavendosmëri, por e humbasin durimin edhe më shumë nëse rruga e tyre e zgjedhur sfidohet me teori jopraktike, sidomos nëse injorojnë detajet kryesore- nëse sfidat kalojnë në debate që të harxhojnë kohën, ISTJ-të do nervozohen dukshëm me afrimin e afatit kohor.

Bashkëpuno me ata që kanë cilësi të mira nëse vlerëson reputacionin tënd…

Nëse ISTJ-të thonë se do e bëjnë një punë, ata e bëjnë, pa marr parasysh çka u kushton dhe çuditen shumë kur të tjerët nuk e mbajnë fjalën në të njëjtën mënyrë. Kombinimi i përtacisë dhe josinqeritetit është mënyra më e shpejtë te ana tyre e keqe. Si pasojë, njerëzit me këtë personalitet më shumë kanë dëshirë të punojnë vetëm, ose të paktën të kenë autoritet të siguruar nga hierarkia ku mund ti vendosin e përmbushin rregullat e tyre pa debat ose pa u brengosur se a mund të mbështeten te të tjerët.

ISTJ-të kanë mendje të mprehta, të bazuara në fakte dhe preferojnë autonominë dhe vetëplotësimin më shumë sesa të varen nga dikush ose diçka. Varësinë te të tjerët shpesh e shohin si dobësi dhe pasioni i tyre për punë, siguri dhe integritet personal nuk i lë të bien në këtë kurth. Kjo ndjenjë e integritetit personal është thelbësore për ISTJ-të dhe shkon përtej mendjeve të tyre- ata i përmbahen rregullave dhe udhëzimeve pavarësisht çmimit, duke raportuar gabimet e tyre dhe treguar të vërtetën edhe kur pasojat janë shkatërrimtare. Për ta, sinqeriteti është shumë më i rëndësishëm se emocionet dhe qasja e tyre e ashpër u krijon të tjerëve përshtypjen e gabuar se ISTJ-të janë të ftohtë, madje edhe robotë. Njerëzit me këtë personalitet e kanë të vështirë të shprehin ndjenjat, mirëpo të thuash se ata nuk ndjejnë, apo më keq që nuk kanë personalitet fare, është thellësisht lënduese.

… sepse është më mirë të jesh vetëm sesa mes njerëzve të gabuar

Dedikimi i ISTJ-ve është një cilësi e shkëlqyer që i lejon të arrijnë shumë por është poashtu një dobësi thelbësore që njerëzit e pandershëm e shfrytëzojnë. Ata kërkojnë qëndrueshmëri e siguri dhe e konsiderojnë si detyrë të tyre të mbajnë një punë që shkon mirë. Kolegët e tyre dhe partnerët mund ti kalojnë përgjegjësitë te ta sepse e dinë se do të pranojnë. I mbajnë mendimet në vete dhe i lënë faktet të flasin, por mund të marr kohë derisa dëshmitë të tregojnë historinë e plotë. ISTJ-të duhet të mbajnë mend të kujdesen për vete- dedikimi i tyre i madh në qëndrueshmëri dhe efikasitet mund ti bëj që të heqin dorë nga këto qëllime afatgjate përderisa të tjerët mbështeten tek ta edhe më shumë, duke krijuar një njollë emocionale që mund të mbetet e pashprehur me vite, duke dalë në sipërfaqe vetëm kur është shumë vonë për tu rregulluar. Nëse gjejnë kolegë dhe partner që vërtetë i vlerësojnë dhe plotësojnë këto cilësi, që e pëlqejnë shkëlqimin, qartësinë dhe sigurinë që ata ofrojnë, ISTJ-të do kuptojnë se roli i tyre stabilizues është jashtëzakonisht i kënaqshëm sepse janë pjesë e një sistemi që funksionon.

Pikat e forta dhe të dobëta 

Pikat e forta
Të sinqertë dhe të drejtëpërdrejt – Integriteti është zemra e personalitetit ISTJ. Manipulimi emocional, lojërat mendore dhe gënjeshtrat nuk janë pjesë e tyre. Ata menaxhojnë situatat me sinqeritet të thjeshtë.

Me vullnet të hekurt dhe të bindur – ISTJ-të e mishërojnë këtë integritet në veprimet e tyre, duke qenë të përqendruar në qëllimet e tyre dhe punuar shumë për to. Të duruar dhe të vendosur, njerëzit me këtë personalitet i përmbushin obligimet e tyre, pikë.

Shumë të përgjegjshëm – Fjala e tyre është premtim dhe një premtim do të thotë gjithçka. ISTJ-të më përpara do e lodhnin vetën duke punuar orë shtresë dhe humbur gjumë sesa të mos realizojnë atë që kanë premtuar. Besnikëria është një ndjenjë e fortë për këtë personalitet dhe ata i përmbushin detyrat e tyre ndaj njerëzve dhe organizatave që u janë përkushtuar.
Të qetë dhe praktikë- Asnjë nga premtimet e tyre nuk do kishin rëndësi nëse ISTJ-të do nervozoheshin në çdo shenjë vështirësie- ata i mbajnë këmbët në tokë dhe marrim vendime të qarta e të arsyeshme. Preferencat e njerëzve janë faktorë që merren parasysh në këtë proces dhe ISTJ-të punojnë që të shfrytëzojnë si është më së miri cilësitë individuale, por këto vendime merren duke pasur efikasitetin në mendje më shumë sesa empatinë. E njëjta vlen për kritikat, si ndaj të tjerëve ashtu edhe vetës.

Krijojnë dhe mbajnë rregullin – Qëllimi i tyre primar është të tregohen efektiv në atë që kanë zgjedhur të bëjnë dhe besojnë që kjo më së miri realizohet nëse të gjithë që janë të përfshirë, e dinë se çfarë po bëhet dhe pse. Udhëzimet e paqarta dhe njerëzit që thyejnë rregullat e prishin këtë përpjekje dhe rrallë tolerohen nga ISTJ-të. Struktura dhe rregullat krijojnë siguri; kaosi shkakton pengesa.
Njohës i shumë fushave, por ekspert në asnjë- Njëjtë si personalitetet Analiste, ISTJ-të janë depo krenare të mençurisë, ndonëse këtu theksi vihet në fakte dhe statistika më shumë se në koncepte dhe parime. Kjo i lejon ata të futen një shumë situata, të zgjedhin dhe aplikojnë të dhëna të reja dhe të zotërojnë detajet e situatave sfiduese.
Dobësitë

Kokëfortë – Faktet janë fakte dhe ISTJ-të i rezistojnë çdo ideje të re që nuk mbështetet në to. Ky proces i marrjes së vendimeve i bazuar në fakte e bën të vështirë për ISTJ-të të pranojnë kur e kanë gabim- mirëpo çdokujt mund ti ikë ndonjë detaj, madje edhe atyre.

Të pandjeshëm – Përderisa jo të ashpër me qëllim, ISTJ-të shpesh i lëndojnë tipet më të ndjeshme duke qenë shumë të sinqertë. Ata mund ti marrin emocionet në konsiderim, mirëpo vetëm deri aty sa për të ditur se çfarë duhet të thuhet.

Gjithmonë ndjekin rregullat – ISTJ-të besojnë se gjërat funksionojnë më së miri me rregulla të qarta, por kjo i bën ata ngurrues ti ndryshojnë rregullat ose të provojnë gjëra të reja edhe kur rreziku është minimal. Ambientet e pastrukturuara i bën ata të ndihen të paralizuar.

Gjykues – Opinionet janë opinione dhe faktet fakte, andaj ISTJ-të nuk do respektojnë dikë që nuk pajtohet me këto fakte, sidomos ata që nuk duan ti mësojnë faktet.

Shpesh fajësojnë vetën pa arsye – Të gjithë këto bëjnë të ISTJ-të të besojnë se ata janë të vetmit që i marrin seriozisht projektet. Përderisa e ngarkojnë veten me punë dhe përgjegjësi shtesë, duke mos pranuar ide ndihmëse dhe me qëllim të mirë, ISTJ-të shpejt e arrijnë pikën e kthesës. Pasi që e kanë marr përgjegjësinë mbi vete, ISTJ-të besojnë se përgjegjësia e dështimit bie mbi ta.

LIDHJET

ISTJ-të janë të besueshëm në çdo aspekt dhe kjo cilësi është e shprehur qartë te lidhjet romantike. Shpesh duke prezantuar mishërimin e vlerave familjare, njerëzit me këtë personalitet janë rehat dhe shpesh i inkurajojnë traditën familjare e rolet gjinore. Për ta struktura familjare është e udhëhequr nga pritshmëri të qarta dhe sinqeritet. Përderisa natyra e tyre e rezervuari bën lidhjet sfiduese, ata janë partnerë vërtetë të dedikuar, të gatshëm të kushtojnë shumë mendime dhe energji që të sigurojnë një lidhje të qëndrueshme dhe të kënaqshme për të dy anët.

Lumturia dhe detyra morale janë të lidhura ngushtë

Takimet e rëndomta nuk janë metoda e preferuar për ISTJ-të për të gjetur partnerë potencialë. Rreziku dhe paparashikueshmëria e këtyre situatave i frikëson ata dhe nuk mund ti detyrosh të dalin në një natë vallëzimi. Ata preferojnë metodat më të përgjegjshme dhe konservative të takimeve, si darkat me një kolegë të interesuar ose, në disponimin e tyre më aventurier, një organizim nga një mik i përbashkët. ISTJ-të i qasen lidhjeve, si shumicës së gjërave nga një perspektivë racionale, duke kërkuar përshtatshmëri dhe kënaqësi të përbashkët të nevojave të përditshme dhe afatgjate. Nuk është një proces që e marrin lehtë dhe kur kjo përshtatshmëri formohet ata u përmbahen premtimeve të tyre deri në fund. ISTJ-të krijojnë themelet, përmbushin përgjegjësitë dhe e mbajnë lidhjen funksionale dhe të qëndrueshme. Gjatë kohës që lidhja e tyre kalon në diçka më afatgjate, ISTJ-të me kënaqësi i marrin detyrat e përditshme rreth shtëpisë, duke aplikuar të njëjtën ndjenjë detyre në shtëpi siç bëjnë në punë.

Përderisa kjo nuk e bën taman një jetë intime ekzotike, ISTJ-të janë të dashur të besueshëm që duan shumë që partnerët e tyre të mbesin të kënaqur. Duhet durim nga ana e partnerëve më aventurierë, por nëse aktivitetet e ndryshme do jenë aq të kënaqshme sa zona e tyre e sigurisë, ata do jenë të gatshëm të provojnë diçka të re. Sidoqoftë përmbushja emocionale është diçka tjetër. Përderisa ISTJ-të janë në gjendje të ofrojnë mbështetje çuditërisht të mirë emocionale, kjo ndodh vetëm kur e kuptojnë që është e nevojshme. Mirëpo kjo është pjesa e vështirë sepse ISTJ-të nuk janë natyrshëm pranues të emocioneve të të tjerëve, jo nëse nuk janë të shprehura qartë. Zakonisht partneri tyre do thotë “Jam i/e zemëruar” vetëm kur është shumë vonë për ta kuptuar shkakun.
Njerëzit me këtë personalitet mund të kapen aq shumë në besimin e tyre se kanë të drejtë, të fitojnë argumente që kanë menduar se kanë lidhje me fakte saqë nuk e kuptojnë se partnerët e tyre kanë konsideruar gjërat nga një perspektivë ndjenjash. Sidomos me partnerë më të ndjeshëm kjo mund të jetë një sfidë e madhe për lidhjen. Përderisa qasja e përmbajtur e ISTJ-ve mund tu duket e mërzitshme disave, ka një tërheqje të pamohueshme, edhe pse më shumë krijon respekt dhe admirim sesa pasion emocional. Guaca e ISJT-ve fsheh një vendosmëri dhe siguri të fortë e të qetë, të rrallë mes personaliteteve tjera, nga e cila përfitojnë madje edhe personalitetet më të papërgjegjshëm. Kjo i lejon ata të jenë të lidhur me botën reale por edhe të eksplorojnë territore të reja. Partnerët që kanë tiparin Shqisor (S) përshtaten më së miri me ISTJ-të, me një ose dy tipare të kundërta të krijohet balanci dhe të zgjerojnë botën tepër të izoluar të ISTJ-ve, si partnerët me tipare Ektroverte (E) ose Kërkues (P).

MIQËSITË

ISTJ-TË SI SHOKË

ISTJ-të si shokë nuk janë spontanë. Nuk janë fjalëshumë ose veçanërisht lozonjarë me ledhatimet e tyre. Çfarë ata janë është besnikë dhe të ndershëm. Të tjerët mund të vinë e shkojnë për shkak të dinamikës së jetës, por shokët ISTJ-të do qëndrojnë afër miqve të tyre pavarësisht gjithçkaje, me një përkushtim të thellë që personat e tjerë e shohin si të pamundur.

Miqësia e vërtetë është një bimë që rritet ngadalë

ISTJ-të janë një tip shumë metodik dhe kjo besnikëri nuk jepet lehtë. Shpesh të ngadaltë për të bërë shokë, ISTJ-të kanë një rreth të vogël, por ata e konsiderojnë që ky rreth përfaqëson një premtim që duhet të jenë aty për njerëzit që i duan dhe premtimet e tyre nuk thehen lehtë. Të shprehin dashurinë nuk është një nga pikat e tyre të forta, por sidoqoftë ata gjejnë mënyra për ta bërë këtë. Siç ka thënë Sokrati, “Të jesh do të thotë të bësh”, dhe ISTJ-të e ndjekin këtë, vullneti i tyre për të vepruar i zëvëndëson fjalët. Këto veprime përmbajnë një ndjeshmëri që shumë nuk e shohin, por kjo është cilësi e ISTJ-ve që shokët fillojnë ta admirojnë dhe mbështeten tek ajo për vite të gjata të miqësisë. Mirëpo e gjitha kjo tingëllon si shumë serioze dhe në të vërtetë e tregon vetëm një anë që ISTJ-të përdorin pët t’iu qasur miqësive. Pjesa tjetër di sesi të ndaloj së qenuri kaq i përmbajtur, dhe sidomos në mes të Ekstrovertëve (E) të hareshëm e fjalëshumë, ISJT-të kënaqen me diskutime të mira për punën, jetën dhe ngjarjet e tanishme. Njerëzit me këtë personalitet nuk e duan konfliktin dhe kjo vlen edhe në përzgjedhjen e shokëve. Kërkojnë shokë me parime e opinione të ngjashme andaj ISTJ-të shpesh bëhen shokë me personalitetet tjera Sentinels që ndajnë perspektivën e tyre dhe vizionin për botën. Përderisa nuk është shumë e mundur të bëhen shokë me tipa krejt të ndryshëm- thjesht kërkohet shumë energji për të mbushur boshllëkun në komunikim- ISTJ-të prapë i njohin dhe vlerësojnë cilësitë e të tjerëve.

 

Dituria është baza më e sigurt e lumturisë

Në fakt, si për ta dëshmuar këtë, ISTJ-të gati gjithmonë kanë të paktën një shok Intuitiv (N) në rrethin e tyre të ngushtë, pavarësisht ndryshimit që këto dy perspektiva kanë. Këto janë lidhje të ndërtuara jo se e kuptojnë njëri-tjetrin, por nga respekti për ndryshimet e përbashkëta. ISTJ-të mrekullohen nga gjerësia e të menduarit e Intuitivëve, duke qenë se njohin intelegjencën e tyre, përderisa Intuitivët admirojnë realizmin dhe besueshmërinë, diçka që vështirë e gjejnë tek vetja. Dituria, si gjithmonë, është barazuesi i shkëlqyeshëm.

Si prindër

ISTJ-të prindër

Si prindër, njerëzit me këtë personalitet shpesh ndihen shumë rehat. Ndjenja e tyre e përgjegjësisë dhe nderit përzihet mirë me traditën që ka egzistuar prej kohësh: të rritësh fëmijët që të bëhen anëtarë të respektuar dhe të dobishëm në familje dhe shoqëri. Si me shumicën e përkushtimeve, ISTJ-të e marrin këtë rol me seriozitet dhe do mundohen shumë që kjo traditë të mbahet në standartet më të larta. Kjo nuk është e lehtë për fëmijët sepse ISTJ-të janë striktë me standarte dhe pritshmëri të larta. Personalitetet ISTJ krijojnë ambient të qëndrueshëm për fëmijët, gjithmonë të gatshëm për ti ndihmuar ata të gjejnë një vend në shoqëri dhe të përmbushin role të dobishme. Një hierarki e qartë është pjesë e krijimit të këtij identiteti dhe ISTJ-të punojnë shumë që të nxisin fëmijët të respektojnë autoritetin ashtu si familje dhe shoqërinë. Gjithë kjo besnikëri, përkushtim dhe strukturë kanë pak rëndësi kur fëmijëve të tyre u duhet ngrohtësia e mbështetjes emocionale. Përderisa ISTJ-të dinë të jenë të ndjeshëm në mënyrën e tyre, është e vështirë për fëmijët e vegjël dhe sidomos adoleshentët ta kuptojnë këtë dashuri të ashpër. Shpesh ISTJ-të duhet të mbështeten te një partner më i ndjeshëm për ta plotësuar këtë rol dhe të jetë si ndërmjetës mes arsyes dhe mirëqenies emocionale.

Suksesi i detyrohet mësimeve morale dhe intelektuale që kemi marr nga prindërit.

Njerëzit me këtë personalitet kanë parime të forta, vlerësojnë durimin dhe punën, cilësi shpesh të vështira për fëmijët. Sidoqoftë, fëmijët e tyrë pritet që ti plotësojnë këto standarte dhe përvetësojnë këto vlera për të mirën e tyre. Kjo qasje jep fryte afatgjate, por ISTJ-të duhet mbajtur mend se kjo krijon bariera të natyrshme dhe nganjëherë i largon fëmijët. Nëse e çojnë shumë larg ose për shkak të kokëfortësisë të përbashkët, kjo mund të shkaktoj dëm të përhershëm për të cilën prindërit dhe fëmijët do pendohen. Më së miri është që ISTJ-të ti mbajnë vlerat e tyre por poashtu të kuptojnë se çdo njeri ka qëllimet e veta. Kombinimi i përkushtimit të natyshëm dhe mbështetjes së vizionit të fëmijëve të tyre çon në respekt dhe arritje të përbashkët që do i bëj prindër krenarë.

 

KARRIERA

Përderisa shumë personalitete mund të ndjehen rehat me punët që ndryshojnë, ISTJ-të janë të përqëndruar në profesione të qëndrueshme dhe afatgjata. Kjo nuk do të thotë që ISTJ-të nuk mund ta bëjnë atë lloj pune- shumë e gjejnë veten duke menduar se çfarë ka në pjesën tjetër të mureve – por çfarë ata duan është siguria dhe kjo shihet në zgjedhjen e tyre të punës ndoshta edhe më shumë se në pjesë tjera të jetës.

Mos mendo për asgjë tjetër pos promovimit të të mirës së përgjithshme

Faktet e mbështesin këtë sepse profesionet më të shpeshta mes njerëzve me këtë personalitet vërtiten rreth institucioneve me traditë të respektuar, autoritet, siguri dhe qëndrueshmëri. Profesionet si oficerë ushtrie, avokatë, gjygjtarë, policë dhe detektivë janë të gjitha shumë të njohura mes ISTJ-ve. Kjo ka kuptim sepse ato jo vetëm që u ofrojnë stabilitetin që ata kërkojnë, por janë në pajtim me parimet e tyre dhe konservatizmin, krijimin e qartë të roleve në shoqëri. ISTJ-të sigurisht nuk janë të kufizuar vetëm në këto organizata- ka shumë role tjera që përdorin sigurinë, objektivitetin dhe syrin e tyre të mprehtë. Kur faktet dhe logjika nuk janë në vendin e duhur, ISTJ-të mund t’ia dalin si kontabilistë, revizor, analistë të të dhënave, menaxherë financialë, administrator biznesi madje dhe doktorë që raportojnë për çështjet. Shumica e këtyrë profesione u lejon ISTJ-ve të punojnë vetëm, zakonisht çka ata preferojnë por kur ekipet janë të nevojshme, ata më së miri ia dalin në role të qarta e me përgjegjësi. Asgjë nuk është më sfiduese për ISTJ-të sesa debatet e vazhdueshme se kush ka përgjegjësi për çka, që rezulton në punë të dobët- ose më keq, të papërfunduar. ISTJ-të kanë mendime të vendosura sesi duhet bërë gjërat dhe nëse gjërat ndryshojnë shumë shpesh ata çuditërisht do ta shprehin dukshëm kundërshtimin e tyre. Është e rëndësishme për ISTJ-të të mbajnë mend se edhe karrierat më tradicionale dhe të qëndrueshme mund dhe duhet të ndryshojnë me kohë. Më mirë është të pranojnë këtë me hijeshi sesa të formojnë reputacionin si armiq të ideve të reja.

 

Fjalimet e punës duhet të jenë të shkurta dhe me kuptim

ISTJ-të poashtu mund të kenë problem edhe me jetën moderne të punës. Duke qenë disi të dobët në kuptimin e ndjenjave të të tjerëve, qëndrimi i tyre “me fakte” mund të jetë armiqësor për personalitetet më të ndjeshme. Kjo nuk vlen vetëm për kolegët por gjithashtu edhe për konsumatorët- pozicionet e shërbimit si janë shitjet me pakicë dhe tryezat e pritjes, mirëpo profesionet më emocionale siç janë psikiatria, do ishin të tmerrshme për ta.
Profesionet ideale përmbajnë një trend: ato i vendosin faktet mbi ndjenjat dhe i lejojnë ISTJ-të të përkrahin standartet e vështira që janë shtylla e shoqërisë. Rregullat janë baza e gjithçkaje që marrim për të mirëqenë në jetën moderne, nga kontratat shoqërore që zbusin lidhjet, te ligjet që mbrojnë sigurinë më themelore të njerëzve dhe te kushtetutat e traktatet që qeverisin kombet. Njerëzit me këtë personalitet marrin role si mbrojtës të këtyre ideve, në mënyra të mëdha e të vogla dhe janë krenarë për këtë.

ISTJ-TË NË VENDIN E PUNËS

Kur jemi te vendi i punës, ISTJ-të janë pothuajse një stereotip për punonjësit klasikë të bindur dhe punëtorë. Në çdo pozicion, ISTJ-të kërkojnë strukturë, rregulla të definuara dhe respekt për autoritetin dhe hierarkinë. Përgjegjësitë nuk janë barrë për ta, janë diçka që u është besuar atyre, një mundësi për të dëshmuar përsëri se ata janë personi i duhur për punën. Në anën tjetër, ndryshimi që vjen me marrjen e këtyre përgjegjësive të reja, ose në humbjen e atyre të vjetrave, është shpesh një sfidë e madhe për ISTJ-të. Kjo shfaqet në mënyra të ndryshme sipas pozitës së autoritetit, por sidoqoftë është sfida më e madhe që ISTJ-të duhet të kalojnë. Pandjeshmëria, e zakonshme për të gjitha personat Mendje (T), është e pranishme edhe këtu.

 

ISTJ-të si nënpunës

ISTJ-të kërkojnë përgjegjësi dhe për shkak të kësaj përfundojnë me projekte më pak të rëndësishme. Shpesh shihen si njohës të shumë fushave andaj ata kanë sukses në çdo projekt që vjen me manual. Në anën tjetër, kjo i bën të ngurrojnë që të heqin dorë nga përgjegjësitë edhe kur janë të mbingarkuar ose kur ka njerëz më të aftë për punën. Serioziteti në qasjen ndaj punës i bën ata çuditërisht shumë të ndjeshëm ndaj kritikave. Po ta lëmë kokëfortësinë e tyre anash, ose ndoshta për shkak të saj, ISTJ-të janë ndoshta nënpunësit më produktivë- ata respektojnë autoritetin dhe hierarkinë dhe nuk e kanë problem të ndjekin rregullat dhe instruksionet. Përpikëria nuk do jetë asnjëherë problem, qoftë të jenë në punë me kohë ose ti përfundojnë në afat projektet. Përderisa ISTJ-të mund të kenë nevojë për hapa të qarta dhe përgjegjësi të caktuara, ata janë jashtëzakonisht besnikë, të përkushtuar, të përpiktë dhe të duruar në përfundimin e punëve të tyre.

 

ISTJ-të si kolegë

Mes kolegëve, askush nuk mund të besohet më shumë se ISTJ-të për tu siguruar që projektet do kryhen në kohë dhe sipas rregullave. Të heshtur e metodikë, njerëzit me këtë personalitet qëndrojnë të qetë kur kohërat bëhen të vështira, por presin që edhe kolegët ta kenë këtë qasje. Personat të ndryshëm, sidomos ata më emocionalë, i lodhin ISTJ-të me nevojat e tyre për mbështetje emocionale dhe çiltërsi, ose kapacitetin për të lënë diçka të pambaruar. Për ISTJ-të, diçka ose është bërë mirë ose keq, mirëpo ta zbukurosh atë ose të largohesh nga ajo nuk ndreq asgjë. ISTJ-të vlerësojnë paqen dhe sigurinë në vendin e punës dhe mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është thjesht që ata të punojnë vetëm. Inovacionet, shpërndarja e ideve dhe teorive e trazojnë këtë gjendje rehatie dhe ka nevojë për një masë të madhe respekti nga ana tyre për ti vlerësuar këto. Sidoqoftë kur detajet dhe plani janë hartuar, ISTJ-të janë një pjesë e domosdoshme e grupit që i vënë këto ide në praktikë.

 

ISTJ-të si menaxherë

ISTJ-të i duan përgjegjësitë dhe fuqinë që vjen nga ajo. Mundohen shumë ti përmbushin obligimet dhe zakonisht shkojnë përtej detyrave dhe presin nga nënpunësit e tyre të veprojnë me nivelin e njëjtë të përkushtimit.Në të njëjtën kohë, preferencë e ISTJ-ve për të bërë gjërat sipas rregullave, zbatimin e hierarkisë dhe mospëlqiminn ndaj gjërave të reja i bën nënpunësit e tyre që të detyrohen ti bëjnë gjërat njëjtë- të bazohen vetëm në fakte dhe rezultate. Thuhet se është më mirë në fillim të bësh diçka e pastaj të kërkosh leje- është e vështirë të thuhet nëse ISTJ-të e aplikojnë këtë sepse ata janë shumë jotolerantë kur nënpunësit e tyre dështojnë ti përmbushin obligimet dhe një nga ato obligime është ti përmbahen planit. Duke e besuar këtë të vërtetë, aq sa e besojnë ata, ISTJ-të janë në gjendje të anashkalojnë kritikat e ashpra dhe kanë vullnet për të marr vendime të vështira.

 

Previous article
Next article

Të fundit