HomeArtikujKompleksetFëmijët pas divorcit
spot_img

Artikuj të ngjashëm

Fëmijët pas divorcit

Divorci është një situatë kalimtare e vështirë dhe shkatërruese e shpirtit si për çiftin ashtu edhe për fëmijët. Të gjithë anëtarët e familjes janë të stresuar emocionalisht dhe zakonisht ka tension që i bën marrëdhëniet familjare edhe më të vështira. Mënyra se si fëmijët e përjetojnë divorcin varet nga mosha e tyre, situata në shtëpi, marrëdhënia që kanë me prindërit e tyre dhe mënyra sesi prindërit do t’u shpjegojnë atyre ndryshimin e detyruar që do të ndodhë në jetën e tyre.

Faktorët që ndikojnë në reagimin e fëmijëve: Tensioni dhe armiqësia që shoqëron divorcin. Konflikti prindëror zvogëlon shkallën e sigurisë që fëmijët ndiejnë duke rezultuar në frikë dhe zemërim. Bëhen veçanërisht të prekshëm kur detyrohen të zgjedhin midis dy prindërve, shpesh duke rezultuar në agresion, simptoma psikosomatike, simptoma depresive dhe një refuzim të aktiviteteve të përditshme që gëzonin më parë. Ndryshimi i vërtetë në jetën e fëmijës.

Nëse pas divorcit fëmijët vazhdojnë të jetojnë në të njëjtën shtëpi, shkojnë në të njëjtën shkollë, kanë të njëjtët miq, atëherë problemet e rregullimit do të zvogëlohen ndjeshëm. Gjithashtu, fëmijët duhet t’i shohin të dy prindërit dhe të gjithë së bashku kanë disa aktivitete të përbashkëta (shesh lojërash, ekskursion). Sa më shumë ndryshime të pësojë një fëmijë menjëherë pas divorcit, aq më e vështirë është të rregullohet.

Natyra e marrëdhënies prind-fëmijë

Pjesëmarrja në jetën e përditshme dhe mbështetja emocionale e fëmijëve nga të dy prindërit ndihmojnë me vendosmëri për ta bërë sa më të qetë kalimin në realitetin e ri. Prindërit duhet t’u ofrojnë fëmijëve të tyre sigurinë se do të jenë pranë tyre pavarësisht nëse janë të divorcuar në çift. Në disa raste fëmijët janë shumë më mirë pas divorcit sepse nuk ka konflikte dhe zëra në shtëpi. Efektet psikologjike tek fëmijët. Fëmijët e vegjël e kuptojnë që marrëdhënia midis prindërve nuk është e mirë për shkak të atmosferës në shtëpi dhe ata pyesin veten nëse ata janë fajtorë për diçka dhe çfarë do të ndodhë nëse prindërit divorcohen. Ata ndihen të trishtuar, të hutuar, të zemëruar dhe të shqetësuar.

Kur prindërit nuk kanë marrë vendimin përfundimtar për divorcin dhe ka pengesa, krijojnë shpresa të rreme tek fëmijët, duke rezultuar në më shumë zhgënjim.

Efektet e divorcit zakonisht janë afatgjata edhe për fëmijët që fillimisht do ta pranojnë divorcin normalisht, pa probleme. Prindërit duhet të mbështesin fëmijët e tyre emocionalisht dhe shoqërisht pasi shumë prej fëmijëve me sjellje delikuente vijnë nga familje të prishura.

 

Të fundit