HomeFokusLlojet e inteligjencës emocionale
spot_img

Artikuj të ngjashëm

Llojet e inteligjencës emocionale

Inteligjenca emocionale është një aftësi që na lejon të lidhemi më mirë me botën tonë emocionale. Na ndihmon të identifikojmë atë që ndiejmë, t’i japim një emër, t’i kuptojmë emocionet, t’i shprehim ato dhe t’i menaxhojmë ato në mënyrë korrekte.

Të jesh në gjendje të menaxhosh emocionet e dikujt dhe të kuptosh veten nuk është e njëjtë me të kuptuarit e të tjerëve përmes empatisë. Në këtë artikull ne flasim për aftësitë e ndryshme në të cilat inteligjenca emocionale është e ndarë sipas Daniel Goleman dhe Dr. Bar-On.

 

Llojet e inteligjencës emocionale, Daniel Goleman

Inteligjenca emocionale është përcaktuar nga Goleman në 1995 si tërësia e aftësive që kontribuojnë në funksionimin dhe suksesin e mirë dhe të cilat janë të ndryshme nga koeficienti i inteligjencës (IQ). Autorë të tjerë do të flasin gjithashtu për të, por vlen të kujtohet se ishte Goleman ai që e përcaktoi së pari këtë koncept. Nuk ekziston vetëm një lloj inteligjence emocionale, por disa. Vetë Goleman e ndan inteligjencën emocionale në:

Inteligjenca emocionale ndërpersonale

Do të ishte aftësia për të komunikuar në mënyrë efektive me veten, si dhe për të menaxhuar në mënyrë adekuate emocionet e veta. Ky nëntip i inteligjencës emocionale përbëhet nga disa elementë ose përbërës:

  • Vetëdija emocionale: Na ndihmon të njohim emocionet tona dhe të veprojmë në përputhje me rrethanat.
  • Vetë-rregullimi: Na lejon të rregullojmë dhe shprehim në mënyrë adekuate emocionet tona, për shembull zemërimin.
  • Vetë-motivimi: nënkupton aftësinë për të motivuar veten, për t’u emocionuar për ndërmarrjen e sfidave dhe projekteve.

Inteligjenca emocionale ndërpersonale

Sipas një artikulli nga Elia Roca, inteligjenca emocionale ndërpersonale është aftësia për të kuptuar dhe menaxhuar në mënyrë efektive emocionet e të tjerëve. Kjo, nga ana tjetër, ndahet në:

Empatia: na lejon të vendosim veten në vendin e tjetrit, të ndiejmë emocionet e tyre dhe të kuptojmë këndvështrimin e tyre.

Aftësitë sociale: Na ndihmon të lidhemi në mënyrë të përshtatshme me të tjerët dhe të fitojmë kënaqësi nga ato marrëdhënie.

5 llojet e inteligjencës emocionale, Bar-On

Përveç propozimit të Goleman, ka edhe klasifikime të tjera të llojeve të ndryshme të inteligjencës emocionale mbi të cilat ia vlen të ndalemi. Mjeku Reuven Bar-On e përkufizon inteligjencën emocionale si “tërësia e aftësive emocionale, personale dhe ndërpersonale që ndikojnë në aftësinë e përgjithshme të individit për t’u marrë me kërkesat dhe presionet e mjedisit”. Dhe ai i ndan ato në pesë:

Aftësitë intrapersonale

Aftësitë intrapersonale kanë të bëjnë me mënyrën se si i menaxhojmë emocionet tona. Ne mund ta krahasojmë këtë lloj aftësie me inteligjencën intrapersonale të propozuar nga Gardner, përmes modelit të tij të inteligjencës së shumëfishtë. Në këtë rast ne po flasim për një inteligjencë që ka të bëjë me marrëdhënien që mbajmë me veten. Gjithashtu ka të bëjë me mënyrën se si e trajtojmë veten, si i identifikojmë dhe shprehim emocionet tona.

Aftësitë ndërpersonale

Aftësitë ndërpersonale, një lloj tjetër i inteligjencës emocionale, na lejojnë të shprehim në mënyrë adekuate atë që duam të themi. Ato gjithashtu na ndihmojnë të kemi komunikim të mirë me të tjerët, t’i kuptojmë përmes empatisë, të lidhemi me emocionet e njerëzve të tjerë, etj.

Menaxhimi i stresit

Në shumë raste, vetëkontrolli bën dallimin midis suksesit dhe dështimit. Stresi është reagimi i trupit ndaj kërcënimeve, i cili ndodh kur burimet tona janë të pamjaftueshme për të plotësuar nevojat e mjedisit. Mësimi për të menaxhuar stresin është një aftësi që ka të bëjë me aftësinë për të zbatuar strategjitë e duhura. Disa nga këto strategji kërkojnë jo vetëm njohuri, por edhe praktikë.

Përshtatshmëria

Përshtatshmëria jonë ka të bëjë shumë me fleksibilitetin në trajtimin e ndryshimeve. Mund të themi se e kemi këtë aftësi kur jemi në gjendje të përshtatemi me ndryshimet në mjedis pa na shkaktuar shqetësime të mëdha ose pa kompromentuar performancën tonë.

Gjendje pozitive

Së fundi, Bar-On propozon gjithashtu humorin pozitiv si një lloj tjetër i inteligjencës emocionale (ose një përbërës i tij). Gjendja shpirtërore është një prirje në jetën emocionale që zgjat më shumë sesa një emocion. Gjendja jonë mund të na bëjë të ndihemi në shumë mënyra: pozitiv dhe energjik, apatik dhe pa dëshirën për të bërë ndonjë gjë. Në një kuptim të caktuar, megjithëse është normale të kalosh humor të ndryshëm, një gjendje pozitive është një pasojë e mundshme e të pasurit një inteligjencë të caktuar emocionale ose në çdo rast të një rregullimi të mirë emocional.

Goleman është një autor kryesor në fushën e inteligjencës emocionale, por autorë të tjerë, të tillë si Gardner kanë folur për të përmes teorisë së inteligjencës së shumëfishtë.

Kjo lloj inteligjence po merr gjithnjë e më shumë vëmendje në sistemin arsimor, sepse, çfarë përfitimi ka të kuptuarit e matematikës nëse nuk i kuptojmë emocionet tona?

Për të gjitha këto arsye, edukimi emocional është i rëndësishëm. Ashtu siç i mësojmë fëmijët të lidhen me të tjerët, përmes gjuhës ose numrave, si mjete që do t’u nevojiten në jetën e tyre të rritur është gjithashtu e përshtatshme t’i mësojmë ata, në mënyrë eksplicite dhe të vetëdijshme, për të rregulluar emocionet e tyre. Një gjendje emocionale me një vlerë pozitive promovon ndjeshmëri, bujari dhe ndershmëri, por edhe gëzim.

“Është shumë e rëndësishme të kuptohet se inteligjenca emocionale nuk është e kundërta e inteligjencës; nuk është triumfi i zemrës mbi kokë, por është kombinimi i të dyjave”. 

Previous article
Next article

Të fundit